Rekomendacja
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Teoria i praktyka na bazie 10 lat doświadczeń
Szkolenia dofinansowane z PARP, PUP
Staż dla najlepszych uczestników szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika


Dane szkolenia


Dodatkowe informacje o uczestniku


Dane do faktury


Dodatkowe uwagi


Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu GLAMOUR EVENT?